STADSTUINDERIJ NOORDOOGST

 

Bij Stadstuinderij NoordOogst kunnen houders van een groenteabonnement elke week groenten komen oogsten, en dat minstens dertig weken per jaar. Ook kun je meehelpen in de groente-, bloemen- of kruidentuin, en zijn er bloemen te koop, die je zelf mag plukken. Zien hoe alles groeit en bloeit en het dan zelf vers oogsten is de allerbeste garantie dat je weet wat je eet.

 

In het kader van duurzaamheid worden alle middelen die voorhanden zijn zo optimaal mogelijk ingezet en eventueel hergebruikt. De Stadstuinderij doet dit in actieve uitwisseling met de andere bedrijven op het terrein van NoordOogst.

 

Marijke Droog is de biologische tuinder die de Stadstuinderij heeft opgezet. Door het jaar heen kunnen kinderen en/of volwassen zich bij haar  inschrijven voor workshops op het gebied van natuureducatie en biologisch tuinieren.Marijke beheert behalve de Stadstuinderij ook het ernaast gelegen Voedselbos, een inspirerende plek die zich goed leent voor verrassende educatieve rondleidingen.

 

www.stadstuinderijnoordoogst.nl