NoordOogst

 

Het terrein van Stadslandbouwproject NoordOogst is een bijzondere plek. Alle initiatieven op het terrein leveren op hun eigen manier een bijdrage aan duurzaamheid. Op NoordOogst wordt niet alleen op ecologisch verantwoorde wijze voedsel geproduceerd, maar ook nagedacht over op welke manieren je nog meer een goede bijdrage kan leveren aan een betere, gezondere wereld.

 

NoordOogst zet de poorten open voor iedereen, zodat de aanwezige kennis en kunde ook goed zijn weg kan vinden naar buurtbewoners, stad en land.

 

NoordOogst wil graag mensen inspireren. Op het terrein kun je overal de vruchten plukken van duurzaam denken en doen. De mensen van NoordOogst vertellen je graag iets over hun visie en hun activiteiten. In veel gevallen kan je actief deelnemen aan initiatieven op het terrein. Samen tuinieren, bijen houden, wijn maken, sporten, eten, drinken, feesten – het kan hier allemaal. Alles om je dichter bij de bron te brengen van goed eten en zo bewust mogelijk leven.

 

NoordOogst versterkt graag de band met en tussen de mensen uit de buurt. Lokaal produceren is een belangrijke pijler als het om duurzaamheid gaat. Daarmee blijft de afstand tussen produceren en consumeren zo klein mogelijk. Het ontwikkelen van sterke gemeenschapsbanden is dan ook essentieel voor een meer duurzame toekomst.

 

Dat het ook nog eens bijzonder plezierig is om op wat voor manier dan ook deel te nemen aan wat er allemaal op NoordOogst gebeurt, maakt het bezoeken van het terrein extra aantrekkelijk.

 

Kijk voor meer informatie op NoordOogst.org.