BEELEASE

 

Sinds 1995 zijn er ieder jaar steeds minder bijenvolken. Meer en specifiekere kennis, beter materiaal en het toepassen van de laatste ontwikkelingen kunnen echter perspectief bieden.

 

In de kas en in de tuinen van Beelease worden, samen met vrijwilligers, buurtbewoners en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, belangrijke stappen gezet om de leefomgeving van mens, dier en plant te verbeteren. Dit wordt bereikt door kennis te ontwikkelen en deze in te zetten voor de verzorging en de kweek van bijen en de planten die zij nodig hebben. Ook zaait Beelease jaarlijks 15 kilometer bloemenlint in Amsterdam-Noord.

 

Daarnaast leidt Beelease elk jaar een twintigtal cursisten op tot bijenhouder. Bijen houden blijkt na verloop van tijd vaak moeilijk te combineren met de drukke levens van de cursisten. Continue aanwas van nieuwe bijenhouders is dan ook noodzakelijk om voldoende bijenvolken te kunnen onderhouden.

 

Voor imkermaterialen heeft Beelease een gespecialiseerde webshop zonder winstoogmerk: www.bijkoop.com

 

www.beelease.nl